Nitroman

Nitroman is een Vlaams-Nederlands project waar wordt onderzocht en gedemonstreerd hoe dunne fracties uit drijfmest beter kunnen worden verwerkt en toegepast op het land als kunstmestvervangers. Onlangs zijn twee korte filmpjes gemaakt met uitleg over de producten en technieken.
Naam project: Nitroman
Korte beschrijving: Het project is toegespitst op de verwerking en toepassing van meststoffen die ontstaan uit drijfmest, specifiek de dunne fracties die ontstaan na mestscheiding. In het project worden twee verwerkingstechnieken verder ontwikkeld. De meststoffen die hiermee geproduceerd worden - deze bevatten o.a. stikstof en kalium - worden toegepast via veldproeven en -demonstraties op proefboerderijen in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Landbouwkundige, milieutechnische en economische analyses maken onderdeel uit van het project, waarbij ook een aantal handige rekentools wordt ontwikkeld. 
NCM is een van de partners in Nitroman.
Doorlooptijd: 2019 - 2022
Budget: € 1,4 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: interreg project
Projectpartners: VCM, NCM, Universiteit van Gent, DLV Advies, een aantal proefboerderijen: InagroProefstation voor de groenteteelt PSKWProefboerderij AIKC RusthoeveHooibeekhoeveProef- en vormingscentrum voor de landbouw PVL Bocholt, twee constructeurs: Strocon en Detricon

Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Nitroman. Ook via Facebook is Nitroman te volgen. Resultaten en andere ontwikkelingen worden ook via de website van NCM gecommuniceerd.Nitroman
Publicatie: 04-12-2020