Nitroman: verslag kick-off

Het interreg-project Nitroman richt zich op het herwinnen en gebruiken van minerale meststoffen uit varkens- en rundveedrijfmest. Op 10 september vond de kick-off-bijeenkomst plaats in Gistel in West-Vlaanderen.
In Nitroman wordt een aantal zaken ter hand genomen:
  • Via veldproeven en productanalyses worden de mogelijkheden van de geproduceerde meststoffen onderzocht en vooral gedemonstreerd
  • Constructeurs worden ondersteund met doorontwikkeling van technieken, specifiek van de stripping/scrubbing- en van membraanfiltratietechnieken
  • Milieu-impactanalyse van producten en processen
  • Er wordt een rekentool ontwikkeld waarmee een agrariër voor zijn bedrijf kan bepalen in hoeverre het gebruik van deze meststoffen interessant is.
  • Er wordt onderzocht in hoeverre de meststoffen passen of passend gemaakt kunnen worden als kunstmestvervanger (RENURE).
De hier bijgevoegde presentatie is besproken tijdens de bijeenkomst. Het laat onder andere de resultaten zien van de veldproeven / -demo's in 2020. Deze bevestigen het beeld dat de waarde van deze meststoffen voor de gewassen gelijkwaardig is aan die van kunstmest.

Na deze eerste bijeenkomst van de klankbordgroep (vanwege corona was het aantal deelnemers beperkt tot 25) werd de mestverwerkingsinstallatie van IVACO in Zevekote bezocht. Hier wordt jaarlijks 60.000 m3 mest op verschillende manieren verwerkt, onder andere via stripping-scrubbing (pilot-installatie), via constructed wetlands en via biologische zuivering. Het vergelijk tussen de Vlaamse en de Nederlandse aanpak was voor beiden zeer leerzaam en inspirerend.

Indien u interesse heeft om in het vervolg bij de klankbordgroep betrokken te zijn (±2x/jaar) dan kunt u zich bij NCM melden.
Nitroman: verslag kick-off
Auteur: Jan Roefs
Bron: Nitroman
Publicatie: 17-09-2020