Rekentool voor melkveehouders 'monovergister met stikstof strippen'

DLV Rundvee Advies heeft een rekentool ontwikkeld waarin melkveehouders voor hun eigen situatie kunnen uitrekenen of het investeren in een monovergisting met stikstof-stripping interessant is. Dit is gedaan als onderdeel van het interreg-project Nitroman.
Met de combinatie van een vergister en een ammoniakstripper worden de emissies van broeikasgassen en ammoniak uit mest drastisch verlaagd. Ook zijn er betere mogelijkheden om de benutting van de meststoffen te verhogen wat leidt tot een betere waterkwaliteit. Bovendien worden de milieu-emissies van methaan en ammoniak omgezet in respectievelijk de waardevolle producten biogas en ammoniumsulfaat (meststof).

De installatie vergt uiteraard een investering en er worden ook variabele kosten gemaakt. De rentabiliteit van de investering is per situatie verschillend, en dat betekent dat het invullen van de rekentool (hier ook bijgevoegd) redelijk ingewikkeld is.
Voor hulp hierbij en ander advies kan DLV u helpen. Hiervoor kunt u contact opnemen met adviseur Harm Wientjes. Hij is te bereiken via de mail of telefonisch op 06-20398271.Rekentool voor melkveehouders 'monovergister met stikstof strippen'
Auteur: Jan Roefs
Bron: Nitroman
Publicatie: 06-10-2022