Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

LNV: vijf indicatoren voor toekomstbestendige kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw staat centraal in de visie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit om te komen tot een goede

lees meer

Pilot-Investeringsfonds LNV Duurzame Landbouw van start

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering is het sinds kort

lees meer

Herziene databank meststoffen

Door NMI in Wageningen en VAA Data Works uit Rosmalen wordt gewerkt aan een herziene databank meststoffen die in het

lees meer

Stercore kan nog niet bouwen in Emmen

Het bedrijf Stercore is nog niet gestart met de bouw van een mestvergassingsinstallatie in Emmen. Het bedrijf heeft de vergunning

lees meer