Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwaarding in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan.
Met NCM heeft Nederland een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, overheden, de wetenschap en anderen op het thema mestverwaarding. Hierdoor komen belanghebbenden beter met elkaar in contact, ontstaat er een gezamenlijke kennisbasis en visie en worden betere initiatieven genomen. Hiermee draagt NCM bij aan een sterke en duurzame landbouw in Nederland.
NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Milieudruk lucht nam in 30 jaar af bij groeiende economie

In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl

lees meer

Varkenshouder in Bergeijk zet mestrobot in

Varkenshouder Koen Wouters uit Bergeijk is wereldwijd de eerste varkenshouder die werkt met een mestrobot van het Franse bedrijf CRD

lees meer

Bedrijven in Grashoek willen samen mest verwerken

In het Noord-Limburgse Grashoek loopt een project waarin vijf varkenshouders en één rundveehouder samen met diverse instanties de

lees meer

'Vergunningprocedure bij monovergister voor varkensbedrijf kan complex zijn'

Voor varkenshouderijbedrijven die willen investeren in een monomestvergister kan het verkrijgen van de vergunning soms lastig zijn, zo is de

lees meer