Over Nederlands Centrum voor Mestverwaarding

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven. Het is een kenniscentrum en functioneert als het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Aanleiding

Uitgangspunt is dat mest een belangrijke bron is van schaarse mineralen en biomassa, en een onmisbare rol heeft in de overgang naar een circulaire economie. In delen van Nederland is er echter sprake van een onbalans tussen aanbod en behoefte van mest. Dit zorgt voor hoge kosten, zowel financieel voor de ondernemers als maatschappelijk (o.a. milieudruk en draagvlak in de samenleving). Deze problemen bestaan al geruime tijd, en verbetering blijkt lastig te zijn. Hiervoor worden vele oorzaken genoemd.

Als centraal kenniscentrum heeft NCM als belangrijkste taken:

  • NCM als kenniscentrum: informatie uit projecten, wetenschap, overheid, het bedrijfsleven e.d. bij elkaar brengen, duiden en verspreiden.
  • Coördinatie, en afstemming en samenwerking bevorderen
  • Opstellen van een landelijke onderzoeks- en innovatieagenda, en op basis hiervan het opzetten, begeleiden en gedeeltelijk uitvoeren van projecten. Dit kan gaan om innovaties of onderzoeken, maar ook om bijvoorbeeld marktverkenningen of markttoegang.
  • Ondersteunen van vraaggestuurde ontwikkeling van mestverwaarding.

Door de samenwerking en de gezamenlijke stip aan de horizon komen meer en maatschappelijk en economisch betere initiatieven tot stand in de valorisatie van mest. Op deze manier draagt het NCM bij aan een circulaire landbouw en wordt de agrarische sector duurzamer en concurrerender.

Directeur Jan Roefs is te bereiken via jan.roefs@mestverwaarding.nl of 06-51013712.

NCM