Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwaarding in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan.
Met NCM heeft Nederland een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, overheden, de wetenschap en anderen op het thema mestverwaarding. Hierdoor komen belanghebbenden beter met elkaar in contact, ontstaat er een gezamenlijke kennisbasis en visie en worden betere initiatieven genomen. Hiermee draagt NCM bij aan een sterke en duurzame landbouw in Nederland.
NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen

Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40% gedaald. In 2021

lees meer

CNH Industrial verwerft meerderheidsbelang in Bennamann

CNH Industrial heeft een meerderheidsbelang verworven in het Britse bedrijf Bennamann een onderneming die zich richt op levering van technieken

lees meer

Via meetproef echt inzicht in stikstofdepositie natuurgebied

Liefstinghsbroek is het enige stikstofgevoelige Natura 2000-gebied in provincie Groningen. Gedurende twee jaar worden in dit gebied via snuffelpalen continu

lees meer

Comgoed praat over deelname in mestverwerkingsbedrijf Greenferm

Compostleverancier Comgoed uit Dirksland overweegt een zakelijk belang te nemen in het Apeldoornse mestverwerkingsbedrijf Greenferm. De twee bedrijven werken al

lees meer