Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwaarding in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan.
Met NCM heeft Nederland een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven, overheden, de wetenschap en anderen op het thema mestverwaarding. Hierdoor komen belanghebbenden beter met elkaar in contact, ontstaat er een gezamenlijke kennisbasis en visie en worden betere initiatieven genomen. Hiermee draagt NCM bij aan een sterke en duurzame landbouw in Nederland.
NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

'Europese norm voor dierlijke mest is niet wetenschappelijk onderbouwd'

"De mestnorm van 170 kilo stikstof per hectare per jaar uit de nitraatrichtlijn is op geen enkele manier wetenschappelijk onderbouwd

lees meer

Groen licht voor RENURE!

Vandaag heeft de Europese Commissie het conceptvoorstel gepubliceerd om het gebruik van RENURE-producten (kunstmestvervangers) toe te staan. Ondanks dat voor

lees meer

Vraagtekens bij monitoring van pilot met mineralenconcentraat

Sinds 2009 mogen een beperkt aantal mestverwerkende bedrijven in Nederland een mineralenconcentraat uit dierlijke mest produceren dat als vervangende meststof

lees meer

Europese Commisie doet voorstel voor bredere toelating van Renure-meststoffen

De Europese Commissie heeft het voorstel gepubliceerd waarmee producten verkregen uit de verwerking van dierlijke mest in de Europese Unie

lees meer