Reactie Unie van Waterschappen op aanwijzing NV-gebieden: extra maatregelen nodig, maar dit is te generiek

De Unie van Waterschappen heeft een reactie gegeven aan de minister op de aanwijzing van de Nutriënt Verontreinigde gebieden. Hoewel de Waterschappen en anderen al veel aan verbetering van waterkwaliteit hebben gedaan is meer actie vereist. De generieke aanwijzing van hele gebieden is te algemeen, het kan demotiverend werken voor boeren en tuinders waardoor ze niet meer mee willen doen aan andere programma’s als het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het niet meenemen van fosfaat vinden ze een gemiste kans.

Het persbericht is hier bijgevoegd.

Reactie Unie van Waterschappen op aanwijzing NV-gebieden: extra maatregelen nodig, maar dit is te generiek
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 08-12-2023