Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de overheid. DAW wil agrarische ondernemers ondersteunen en de samenwerking met de waterschappen en drinkwaterbedrijven bevorderen om tot beter waterbeheer te komen. Het gaat dan zowel over de hoeveelheid (beschikbaarheid, droogte e.d.) als kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Dit doet met onder andere door het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs, initiatieven te stimuleren en te faciliteren en door gebiedsprocessen te starten.
Onder DAW vallen zo'n 450 regionale projecten in geheel Nederland, voor alle sectoren in de land- en tuinbouw.

DAW heeft een uitgebreide website met veel toepasbare informatie: https://agrarischwaterbeheer.nl/
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 16-10-2020