Bemestingsnormen voor nutriënten verontreinigde gebieden

Het kabinet heeft Nutriënten Verontreinigde (NV) gebieden aangewezen waar agrarische bedrijven minder dierlijke mest en/of kunstmest mogen gebruiken. Bedrijven in de 'nutriënten verontreinigde gebieden' die gebruikmaken van derogatie, moeten de hoeveelheid extra dierlijke mest die zij over hun percelen uitrijden sneller afbouwen dan in de rest van Nederland. Daarnaast mag op alle percelen in de deze gebieden 5% minder stikstof uit dierlijke mest of kunstmest worden geplaatst. De wijzingen gaan in per 1 januari 2024.

NV-gebieden

In 2023 is Nederland begonnen met het afbouwen van derogatie voor het extra uitrijden van dierlijke mest. In 2026 geldt de Europese norm zitten van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Bedrijven in 'nutriënten verontreinigde gebieden' die gebruikmaken van de derogatie, moeten vanaf 2024 sneller dan in de rest van Nederland het gebruik van extra dierlijke mest afbouwen. Dit betekent dat zij in 2024 nog 210 kilo en in 2025 nog maar 190 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare mogen uitrijden.

Figuur 1: Nutriënten verontreinigde gebieden in Nederland per 2024


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/05/aanwijzing-nutrienten-verontreinigde-gebieden-samen-werken-aan-schoner-water


Agrarische bedrijven in 'nutriënten verontreinigde gebieden' moeten bovendien in 2025 het gebruik van de totale hoeveelheid stikstof vanuit dierlijke mest en kunstmest met 20% verlagen. Daar wordt naartoe toegewerkt door in 2024 de totale stikstofgebruiksnorm met 5% te verlagen. Dit kunnen boeren in deze gebieden doen door minder dierlijke mest of kunstmest te gebruiken.

Tabel 1: Overzicht NV-gebieden en bemestingsnormen 2024


Bron: https://www.rvo.nl/nieuws/nieuwe-met-nutrienten-verontreinigde-gebieden-aangewezen

 

In grondwaterbeschermingsgebieden is het sinds 2023 voor agrarische bedrijven niet meer mogelijk derogatie aan te vragen voor de percelen in deze gebieden. Vanaf 2024 gaat ook de totale stikstofgebruiksnorm voor de percelen in 'nutriënten verontreinigde gebieden' vanuit grondwater sneller omlaag. Dat betekent dat bedrijven de totale hoeveelheid stikstof verlagen met 10% (zie ook tabel 1). Dit betreft de zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Zie figuur 2.

Figuur 2: Nutriënten verontreinigde gebieden vanuit grondwater


Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z19666&did=2023D47901

 

Derogatie percelen

Agrarische bedrijven mogen sinds 2023 geen derogatie meer aanvragen voor percelen binnen Natura 2000-gebieden. Vanaf 2024 gaat dat ook gelden voor bedrijven die met minimaal 50% van hun perceel in een zone van 250 meter rond een Natura 2000-gebied liggen.

 

Bemestingsnormen voor nutriënten verontreinigde gebieden
Auteur: Rembert van Noort
Bron: Rijksoverheid, Tweede Kamer, RVO
Publicatie: 07-12-2023