Nog 4 melkveehouders gezocht voor project 'spoelen van roostervloeren met water' om ammoniak te reduceren

Hoe kan op een eenvoudige, praktische en erkende manier de ammoniakemissie verder gereduceerd worden in bestaande melkveestallen? In het tweejarig project “Spoelen van water voor reductie van ammoniakemissie uit melkveestallen: van innovatie naar praktijkimplementatie” wordt onderzocht of het spoelen van de stalvloer daarvoor ingezet kan worden.  Dit is een nieuw onderzoek in het kader van het programma Integraal Aanpakken.

Uit recent onderzoek blijkt dat door het gebruik van water in melkveestallen de ammoniakemissie fors kan reduceren. Uit metingen op de Dairy Campus bleek bij roostervloeren een reductie van 40% haalbaar te zijn met het spoelen met water van de stalvloer. Dit project wil een wettelijke erkenning en borging realiseren voor 2 toepassingen van het spoelsysteem, namelijk door spoelen van water het gehele jaar toe te passen of door het alleen gedurende een half jaar (tijdens de periode waarin drijfmest uitgereden kan worden) te gebruiken. 

In totaal gaat men op acht bedrijven het onderzoek uitvoeren, en nu zoekt men nog vier melkbedrijven. Deelname houdt in dat een sproeisysteem voor water wordt aangebracht en gebruikt en dat gedurende een jaar de emissie van ammoniak gemeten wordt. De stal moet daarvoor wel aan een aantal criteria voldoen om volgens erkende protocollen te kunnen meten. Belangrijke criteria zijn dat de stal een roostervloer heeft, dat de stal één nok heeft, en dat het bedrijf een melkureumgetal boven 15 heeft.

Mocht u interesse hebben of iemand kennen die interesse zou kunnen hebben, dan kunt u contact opnemen met Hendrik Jan van Dooren (hendrikjan.vandooren@wur.nl) of met Jeanet Brandsma (jeanetbrandsma@gmail.com). Zij mailen dan een document waarin alle criteria op een rij staan en ook wordt aangegeven hoe men de extra kosten van deelname wil compenseren.
Men streeft naar een verdeling over verschillende grondsoorten en een spreiding over Nederland. Men hoopt zo snel mogelijk met de metingen van start te kunnen gaan.

Nog 4 melkveehouders gezocht voor project 'spoelen van roostervloeren met water' om ammoniak te reduceren
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 24-03-2023