Handleiding export digestaat

NCM heeft een handleiding opgesteld met daarin de belangrijkste regels rondom het exporteren van digestaat. Deze handleiding geeft informatie over verschillende nationale en internationale verordeningen, wetten en regels die van toepassing zijn op de export van digestaat.

De export van digestaat is onderhevig aan verschillende nationale en internationale regelingen. Welke wet- en regelgeving wanneer van toepassing is, is van veel factoren afhankelijk. Het gaat dan o.a. over de gebruikte feedstock (afval, dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten), land van bestemming, hygiënisatie en verwerking tot meststoffen. Daarnaast wordt in de wet- en regelgeving onderscheid gemaakt in regels voor transport, handel, productie en gebruik van digestaat en meststoffen.

In deze handleiding zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen. De handleiding kan gebruikt worden als naslagwerk om de weg te vinden in de vele regelingen. De wet- en regelgeving waar dit document naar verwijst is veelvuldig aan wijzigingen onderhevig. Om er zeker van te zijn dat altijd aan alle actuele voorwaarden voldaan wordt is het noodzakelijk om zelf ook de achterliggende regelingen te bestuderen. Daarom zijn in het document ook de linkjes naar de verschillende wet- en regelgeving opgenomen.  

De complete handleiding kan hiernaast als bijlage gedownload worden.

Handleiding export digestaat
Auteur: Rembert van Noort
Bron: NCM
Publicatie: 07-11-2023