Regelgeving voor export van mest (uitleg websites overheid)

Wanneer u mest of organische meststoffen wilt exporteren is regelgeving van toepassing. RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, legt op hun site uit waaraan men moet voldoen.

Voor export van dierlijke mest in het algemeen.

Voor export van verwerkte mest binnen of buiten de EU. De definitie van 'verwerkt' is dat de meststof is geproduceerd door een door de NVWA erkend bedrijf (EU 1069/2009-verordening). 

Voor export van onverwerkte mest binnen de EU.
Voor export van mest buiten de EU zijn er specifieke landeisen. Voor sommige landen bestaan de zogenaamde bindende exportcertificaten, voor andere landen zijn specifieke afspraken tussen bedrijven gemaakt. Meer informatie hierover vindt u via deze website.

Voor import van (onverwerkte) mest.

Regelgeving voor export van mest (uitleg websites overheid)
Auteur: Jan Roefs
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Publicatie: 02-01-2023