‘Organische stof: breng leven in de bodem!’

Organische stof is nuttig voor de bodem. Het houdt namelijk vocht vast, het levert nutriënten na, verbetert de bodemstructuur en draagt bij aan de bodemweerbaarheid. Om optimaal te kunnen profiteren is een goed beheer van de organische stof noodzakelijk. ‘Organische stof: breng leven in de bodem’ is een praktische handleiding voor organische stofbeheer.

Wat is een gezonde bodem? En wat is een goede bodemkwaliteit? Op deze en andere vragen wordt in de gids antwoord gegeven. Er wordt onder andere ingegaan op de rol van organische stof in de bodem en hoe processen rond organische stof in de bodem werken. Daarnaast wordt een plan van aanpak voor succesvol organische stofbeheer besproken. De beslisboom kan helpen om te kiezen welke organische (mest)stof op welk tijdstip het beste toegepast kan worden. Ook de eigenschappen en voor- en nadelen van verschillende mest- en compostsoorten, zoals drijfmest, champost en bokashi, worden uitgelegd.

Het onderzoek ‘Organische stof: breng leven in de bodem’ is onderdeel van PPS Beter Bodembeheer en uitgevoerd door Branchevereniging Organische Reststromen, Wageningen University & Research, Van Hall Larenstein, Nordwin College en ECOstyle. De gids is uitgegeven door Van Iperen B.V. De organische stofgids kan aangevraagd worden bij Van Iperen B.V. via deze link.

‘Organische stof: breng leven in de bodem!’
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: Crkls en Van Iperen B.V.
Publicatie: 26-09-2023