Mestgassen: een onzichtbare vijand

Het doel van dit project is bestaande informatie bundelen, nieuwe informatie verzamelen door middel van metingen op 12 melkveebedrijven en praktische handvatten formuleren om uiteindelijk te kunnen communiceren naar alle melkveehouders.

Het project start met een literatuuronderzoek. Bestaande informatie over mestgassen wordt gebundeld en er wordt geanalyseerd waar kennis nog ontbreekt. Vervolgens zullen twaalf melkveehouders een jaar lang elke twee maanden metingen uitvoeren in hun stal (met vier verschillende vloertypen). Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de gehaltes aan mestgassen onder diverse omstandigheden. Deze groep melkveehouders zal ook regelmatig als studiegroep bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Alle informatie die gedurende het project wordt verzameld, zal gebundeld worden in een handboek met praktische handvatten.

Partners:
BoerVeilig is een landelijke campagne met als doel om ongelukken op het boerenerf te voorkomen, door (on-)veiligheid op het erf bespreekbaar te maken, ervaringen te delen, bewustwording te creëren en tools aan te bieden om als boer veilig je werk te kunnen doen. Partners zijn: Stigas, LTO Nederland, Dutch Dairymen Board, NAJK, NZO en ZuivelNL.

I-VEE is een in 2021 opgerichte stichting, met als doel kennis te ontwikkelen en te verspreiden rondom een emissieloze veehouderij. De partners richten zich op de volgende activiteiten: onderzoek en analyse, meten, training, voorlichting, advisering en educatie, proefstalaanvragen.

Looptijd: 2023-2025
Financiering: ZuivelNL

Eerder heeft Cumela al een e-learning ontwikkeld rondom mestgassen.

Mestgassen: een onzichtbare vijand
Auteur: Jan Roefs
Bron: ZuivelNL
Publicatie: 29-03-2023