E-learning mestgassen

Cumela Nederland heeft een website gemaakt om mensen in de agrarische sector zo goed mogelijk te informeren over de gevaren van mestgassen.

Helaas vinden er nog steeds ongelukken plaats doordat men zich niet realiseert hoe gevaarlijk het ontstaan van mestgassen kan zijn. Ongelukken die fatale gevolgen kunnen hebben.

www.mestgassen.nl bevat aangrijpende interviews met slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers en veiligheidsdeskundigen.

Met deze e-learning, die vrij beschikbaar is, krijg je inzicht in onveilige situaties en wordt veilig gedrag bevorderd. Er zitten testvragen in waarmee je jezelf kan testen op voldoende kennis van mestgassen.

Bij de lancering van de website spraken slachtoffers van mestgassen over de impact die zo'n mestongeluk heeft. Mestgassen zijn sluipmoordenaars, zo was duidelijk. Je ruikt de gassen niet en als je voelt dat je gassen binnen krijgt ben je al te laat om de mesttank of silo te verlaten. In de e-learning staan veel praktische adviezen om het risico op bedwelming te beperken.

E-learning mestgassen
Bron: Agriholland en Cumela
Publicatie: 05-09-2019