AgroFossilFree

Het hoofddoel van dit Horizon 2020 project AgroFossilFree is om een kader te creëren waarbinnen kritische belanghebbenden zullen samenwerken om de momenteel beschikbare fossielvrije-energie technologieën en strategieën (FEFTS) in de EU-landbouw te evalueren en te bevorderen.

Naam project: AgroFossilFree
Korte beschrijving

Het AgroFossilFree-project heeft als doel om de weg te effenen voor het fossielvrij maken van de EU-landbouw door de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen. De opbrengst en de kwaliteit van het eindproduct moeten daarbij behouden blijven en milieueffecten verminderen. Dit zal resulteren in een Agro-energieplatform, verschillende workshops en een netwerk evenement. Het project wordt uitgevoerd door 16 partners uit 9 EU-landen. Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese Uni.

AgroFossilFree bestaat uit 6 werkpakketten:

  • WP1: Huidige status van het energiegebruik in de EU-landbouw en identificatie van factoren die de toepassing van innovatie en de verspreiding van FEFTS (fossielvrije-energie technologieën en strategieën) beïnvloeden.
  • WP2: Registreren van beschikbare FEFTS en financieringsinstrumenten in de EU-landbouw
  • WP3: Interactieve multi-actor innovatienetwerken, raadpleging en ontwikkeling van beleidsrichtlijnen over de toepassing van FEFTS in de EU-landbouw.
  • WP 4: AgEnergy Online Platform.
  • WP 5; Verspreiding en communicatie.
  • WP 6: Project Management.

Consortium: CERTH/IBO, AU, AUA, IUNG-PIB, CEMA, ECAF, RESCOOP, ICOEL, Confagricoltura, LODR, AGENSO, Delphy, TEAGASC, WIP, TTA, ININ
Doorlooptijd: 2020-2023
Budget: €2 miljoen gefinancierd door Horizon 2020
Europees/nationaal/regionaal: Europees project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van AgroFossilFree.

 

AgroFossilFree
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: AgroFossilFree
Publicatie: 16-12-2022