AgEnergy Platform: Fossielvrije-energie technologieën en strategieën op een overzichtelijke plek

Door het AgroFossilFree-project is een interactieve tool ontwikkeld waarin een verscheidenheid aan FEFTS-oplossingen (Fossielvrije-energie technologieën en strategieën) worden samengebracht op een platform. Het AgroFossilFree-project draagt bij tot de EU-strategieën op hoog niveau (EU Green Deal en Farm to Fork strategy), aangezien het tot doel heeft het gebruik van fossiele energie in elk landbouwproces, van de wieg tot de boerderij, te verminderen, met behoud van de opbrengst en de kwaliteit van het eindproduct. Het zal ook bijdragen tot het dichten van de kloof tussen de beschikbare FEFTS en de dagelijkse EU-landbouwpraktijken door een effectieve uitwisseling van nieuwe ideeën en informatie tussen onderzoek, industrie, voorlichting en de landbouwgemeenschap te bevorderen.

Het AgroFossilFree-project
In de wereldwijde landbouw worden voornamelijk fossiele brandstoffen gebruikt om in de energiebehoefte te voorzien. Het hoge verbruik van fossiele brandstoffen en de achteruitgang van natuurlijke koolstofputten zijn in verband gebracht met menselijke invloed op klimaatverandering. De industrie en onderzoeksinstellingen hebben daarom nieuwe, fossielvrije-energie technologieën en strategieën (FEFTS) ontwikkeld voor een duurzamere energieproductie en -gebruik. Het project AgroFossilFree zag echter een diepe kloof tussen deze ontwikkelingen en de daadwerkelijke invoering en toepassing van de beschikbare instrumenten en praktijken door de landbouwers in de EU. Dit betreft voornamelijk het grote aantal kleine en middelgrote producenten met beperkte toegang tot informatie. Er is daarom een online platform ontwikkeld: AgEnergy Platform.

Wat zijn FEFTS?
Met FEFTS worden de hulpmiddelen bedoeld die nodig zijn voor een schonere en efficiëntere energieproductie en het gebruik in de landbouw. Ze worden gecategoriseerd op basis van de toepassing van de landbouwtechnologie. Er zijn twee hoofdcategorieën, namelijk schone energieproductie en verbetering van de energie-efficiëntie. Daarnaast is er een hulpcategorie die betrekking heeft op koolstofvastlegging.

AgEnergy Platform
Het AgEnergy Platform biedt op eenvoudige wijze toegang tot beschikbare FEFTS. Bovendien is het mogelijk om te communiceren met relevante belanghebbenden, zodat ideeën en behoeften kenbaar gemaakt kunnen worden. Geïnventariseerde FEFTS kunnen worden beoordeeld en de technologieën kunnen worden gerangschikt volgens de behoeften van de gebruiker, relevantie, toepasbaarheid en haalbaarheid. Op het AgEnergy Platform is ook een beslissingsondersteunend hulpprogramma beschikbaar die de meest doeltreffende FEFTS kiest voor de specifieke behoeften van een landbouwbedrijf. De meest geschikte investeringen worden gerangschikt, zodat de middelen worden aangereikt om de nodige investeringen doeltreffend te plannen.

Daarnaast is het mogelijk om zelf relevant materiaal aan te leveren, bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken, onderzoeksprojecten of trainingsmateriaal. Dit materiaal moet minimaal een Engelstalige samenvatting bevatten. De rest van de tekst e.d. mag ook in een andere taal (bijvoorbeeld Nederlands) geplaatst worden. De website is in verschillende talen beschikbaar, waaronder Nederlands.


 

AgEnergy Platform: Fossielvrije-energie technologieën en strategieën op een overzichtelijke plek
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: AgroFossilFree
Publicatie: 13-12-2022