SOFIE2 - 2e Summit of the Organic and organo-mineral Fertilisers Industries in Europe

De tweede editie van SOFIE wordt op 17-18 januari georganiseerd in Brussel. Het evenement is ook online (hybride) te volgen.

De eerste SOFIE in 2019 bracht voor de eerste keer ooit de Europese organische meststoffensector samen en trok meer dan 125 deelnemers uit de organische meststoffen industrie (twee derde van de deelnemers), evenals beleidsmakers, belanghebbenden en R&D, uit 14 Europese landen en wereldwijd.

De 2e SOFIE concentreert zich op hoe organische en organo-minerale mestproducten en -technologieën invulling geven aan specifieke agronomische behoeften van boeren. Het evenement wordt mede georganiseerd door ESPP, ECOFI, Eurofema en Fertilizers Europe, met steun van de International Fertilizer Society.

SOFIE biedt een unieke kans om bedrijven, technologieleveranciers, beleidsmakers, experts en andere actoren in deze snel ontwikkelende sector te ontmoeten. De nieuwe EU-Meststoffenverordening omvat organische en organo-minerale meststoffen, waardoor de Europese markt wordt geopend voor deze producten. Maar er zijn uitdagingen bij het aanpassen van de EU-wetgeving aan de specifieke kenmerken van organische meststoffen. De EU-Meststoffenverordening maakt het ook mogelijk om gerecyclede organische nutriënten op te nemen in producten met CE-markering, afhankelijk van de kwaliteitscriteria voor inputmateriaal en meststoffen.

Oproep om voorstellen voor presentaties aan te leveren.

SOFIE2 biedt plaats aan de volgende onderwerpen:

  • industriële innovatie op het gebied van formulering en prestaties van organische en organo-minerale meststoffen, verwerkingstechnologieën, testen en monitoring, toepassing in het veld;
  • agronomische demonstratie van organische mestproducten;
  • update over de implementatie van de EU-Meststoffenverordening inzake bemestingsproducten en de beoordeling van de productconformiteit.

Voorstellen voor presentaties moeten vóór 15 oktober worden verzonden naar: info@phosphorusplatform.eu maximaal één pagina (vrij formaat), met een overzicht van de voorgestelde presentatie-inhoud, referenties of websites, namen van sprekers, organisatie en e-mails.


Meer informatie op: www.phosphorusplatform.eu/SOFIE2023

SOFIE2 - 2e Summit of the Organic and organo-mineral Fertilisers Industries in Europe
Auteur: Rembert van Noort
Bron: https://phosphorusplatform.eu/activities/conference/sofie
Publicatie: 21-09-2022