Uitnodiging en programma NCM-symposium 6 oktober

Op 6 oktober organiseert NCM in samenwerking met Twence een symposium in Hengelo. Hiervoor nodigen wij u van harte uit!

Tijdens de dag wordt u bijgepraat door deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, en is er ruim de gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten. Tevens bieden we u de mogelijkheid om de nieuwe mestverwerkingsinstallatie van Twence Mestverwaarding te bezichtigen.

Het programma:
Inloop vanaf 9.45 uur

10.30 uur Welkom door Jan Roefs van NCM

10.40 uur Introductie Twence Mestverwaarding
Door Arno Brandwagt en Harrie Hegeman

11.00 uur Samenwerking van zes provincies voor uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
Het NPLG is de gebiedsgerichte aanpak voor onder andere de reductie van de stikstofemissie en het verbeteren van de waterkwaliteit. De provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe zijn hiervoor een samenwerking gestart, met nadruk op het ondersteunen van ‘de blijvende boer’.  Mestverwaarding in de keten veehouderij – mestverwerking – bemesting is hiervan een cruciaal onderdeel. Een toelichting door Paul Bleumink.

11.20 uur ‘Inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2022’
Rembert van Noort van NCM presenteert de stand van zaken ten aanzien van de mestverwerking en de mestbalans van Nederland met de lancering van de ‘Rapportage en inventarisatie Export en Verwerking Dierlijke Mest 2022.’

11.55 uur Mestverwaarding en kringlopen in Twente
De visie van Eric Kleissen, directeur van Mineral Valley Twente.

12.15 -13.30 uur Pauze met lunch

13.30 uur NL Next Level Mestverwaarden en BSMO
Het onderzoeksproject PPS NL Next Level Mestverwaarden heeft onderzocht wat waardevolle producten uit dierlijke mest zijn, hoe die via mestverwerking kunnen worden geproduceerd, en welke oplossingen leiden tot het beste economische resultaat en de laagste emissies van stikstof en broeikasgassen. Nico Verdoes van Wageningen Research presenteert de belangrijkste resultaten.
In de PPS Betere Stal, Betere Mest, Betere Oogst (BSMO) worden optimale ‘mestroutes’ gezocht en wetenschappelijk onderbouwd, uitgaande van specifieke (innovatieve) technieken van stalsysteem, mestbewerking en mestaanwending. Daniël de Jong van Wageningen Research praat u bij over de eerste resultaten en de voortgang van het project

14.30 uur Bijpraten over LNV-beleid
Harm Smit, senior beleidsmedewerker Mest bij LNV bespreekt een aantal ontwikkelingen rondom het huidige en toekomstige mestbeleid.

14.50 uur Forumgesprek
Over de uitdagingen van de Nederlandse landbouw en de mogelijkheden en het belang van mestverwaarding hiervoor. Een gesprek met u en met deelname van:
• Wim de Jong, senior adviseur Strategie en Beleid Twence
• Richard van Lijssel, director Technology van Darling Ingredients en voorzitter van de stuurgroep van NL Next Level Mestverwaarden
• Jan Dirk van Mourik, FrieslandCampina / Jumpstart
• Harm Smit, senior beleidsmedewerker Mest ministerie van LNV
• Nico Verdoes, projectleider/onderzoeker Stallen en Mestverwaarding Wageningen Research

15.30 uur Afsluiting met voor wie wil een drankje


Excursie naar Twence Mestverwaarding
Tijdens de dag biedt Twence u de mogelijkheid om hun mestverwerkingsinstallatie in Zenderen te bezoeken, die de dag erna officieel wordt geopend. In deze fabriek wordt varkensmest uit de regio met toonaangevende en innovatieve technieken opgewaardeerd tot groen gas, foodgrade CO2, ammoniakwater dat wordt gebruikt om rookgassen te reinigen (vergelijkbaar met Adblue) en een vaste organische meststof.
Gedurende de dag zal er een bus van Hengelo naar Twence Mestverwaarding rijden waar medewerkers van Twence u uitleg geven en zullen rondleiden. Als u hiervan gebruik maakt mist u ruim een uur van het programma.


Aanmelden

Locatie: Van der Valk, Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo.
Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden, maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht.
Dit kan tot en met 1 oktober.
Graag tot dan!

Uitnodiging en programma NCM-symposium 6 oktober
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 16-09-2022