Online magazine 'Integraal Aanpakken'

In het project 'Integraal Aanpakken' worden praktische oplossingen gezocht om de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen in de melkvee- en varkenshouderij te verlagen. In een online magazine wordt u bijgepraat over de voortgang van het project en wordt het een en ander geïllustreerd met praktische voorbeelden en reacties vanuit de hele landbouwketen.

Het project heet 'Integraal Aanpakken' omdat de voorgestelde maatregelen in een bedrijfsperspectief worden geplaatst. Integrale maatregelen hebben geen negatief effect op dierenwelzijn, op diergezondheid, op het inkomen van veehouders, op andere emissies zoals geur of fijnstof, op de mestkwaliteit, op de bodem enzovoorts. Een duurzame toekomst voor de veehouderij betekent immers dat ook andere noodzakelijke opgaven en doelen worden gehaald. Hierbij hoort ook duidelijkheid en perspectief over het verdienmodel, de juridische context, de borging van de effectiviteit van de maatregelen en de mate waarin de maatregelen meetellen voor de gebiedsopgaven.

Kortom, het project wil integraal aan de toekomst van de veehouderij werken.

Klik hier voor het online magazine.

Online magazine 'Integraal Aanpakken'
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 22-07-2022