Gedragscode FAO voor productie, gebruik en management van meststoffen

De FAO van de Verenigde Naties heeft een ‘International Code of Conduct for the sustainable use and management of fertilizers’ opgesteld. Dit is een gedragscode voor de productie en het gebruik van meststoffen.
Een ‘code of conduct’ is een gedragscode: een expliciete beschrijving van de normen en waarden van een bedrijf of andere organisatie. Door zelf deze gedragscode op te stellen wordt het duidelijk waar je als bedrijf voor staat.
De FAO heeft eerder gedragscodes gemaakt voor bijvoorbeeld een duurzame visserij en voor duurzaam bodembeheer.

FAO heeft nu dus een specifieke gedragscode opgesteld voor de productie en het gebruik van meststoffen. Hierin worden alle meststoffen en bodemverbeteraars meegenomen.

Redenen zijn dat er grote, maar per regio verschillende uitdagingen zijn voor de duurzame voedselvoorziening en voor het milieu.
Zowel te veel als te weinig nutriënten hebben in grote gevolgen. ‘Nutrient imbalance’ staat in de top drie van bedreigingen voor de bodemkwaliteit. En 95% van het voedsel wereldwijd is afkomstig van bodems.

De code of conduct is bedoeld voor alle betrokkenen: overheden, producenten van meststoffen, adviseurs, boeren en tuinders, enzovoorts. De in het document opgenomen richtlijnen zijn ook specifiek naar deze doelgroepen gericht.
Hij is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
  1. Beschrijving afbakening en doelen
  2. Beschrijving termen en definities
  3. Bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding
  4. Meststoffengebruik
  5. Hergebruiken en herwinnen van nutriënten
  6. Samenstelling en productkwaliteit
  7. Toegang, distributie en labelling
  8. Informatievoorziening, samenwerking en onderzoek
  9. Praktijktoepassing, voorlichting, advisering

Gedragscode FAO voor productie, gebruik en management  van meststoffen
Auteur: Jan Roefs
Bron: FAO
Publicatie: 22-05-2020

Bijlages downloaden

ca5253en.pdf