Handboek Groenbemesters

Dit handboek geeft een zeer uitgebreid en praktisch toepasbaar inzicht in de waarde van de verschillende groenbemesters, en een handleiding voor het telen van deze tussengewassen, die zo belangrijk zijn in een integrale aanpak voor een betere bodemkwaliteit.

Het handboek heeft een kern (hoofdstuk 4 tot en met 7) waarin 21 groenbemesters worden besproken. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan mengsels en een aantal soorten dat veel in mengsels worden gebruikt. Naast deze beschrijvende hoofdstukken zijn er per groenbemestersoort factsheets waarin een korte samenvatting wordt gegeven.

Minstens zo belangrijk zijn de algemene hoofdstukken waarin de soortkeuze, teeltaspecten (zoals de bemesting van de groenbemesters zelf), stikstof-vanggewassen, het bewerken en de regelgeving worden besproken.

Uitgangspunt bij de keuze van de soort of het soortenmengsel is dat wat het perceel nodig heeft.

Via deze link is het handboek (gratis) te lezen. Een gedrukte versie kan worden besteld via deze link.

Handboek Groenbemesters
Auteur: WUR, Wiepie Haagsma en Leendert Molendijk
Publicatie: 04-10-2019