Handboek Bodem en bemesting

Het Handboek Bodem en Bemesting biedt concrete adviezen en handvatten over bemesting van gewassen en het bodembeheer.

Het handboek is bedoeld voor telers en alle andere personen die betrokken zijn bij bemesting en bodembeheer in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. Het handboek is samengesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV), welke bestaat uit deskundigen uit de praktijk en de wetenschap.

De commissie CBAV heeft ook de bemestingsadviezen zelf beoordeeld en vastgesteld.

 

Handboek Bodem en bemesting
Bron: Handboek Bodem en Bemesting
Publicatie: 06-03-2020