Duitse Bondsraad gaat niet akkoord met wijzigingen in de mestwet

Tijdens de plenaire zitting op vrijdag 5 juli weigerde de Duitse federale Bondsraad een wijziging van de Meststoffenwet goed te keuren. De gewijzigde wet zou onder meer de basis moeten vormen voor de Verordening Nutriëntenbalans en de Verordening Monitoring. Het doel is om via de verordening de nutriëntenbalans van landbouwactiviteiten te verbeteren door het nutriëntengebruik ervan te documenteren, zodat in de toekomst duurzamer en efficiënter kan worden bemest. De federale regering wilde via monitoring nagaan hoe effectief de huidige mestregels zijn. 

Het doel van de wetswijziging was ook om de hoge nitraatvervuiling in de Duitse wateren terug te dringen, zoals herhaaldelijk gevraagd door de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie. Daarnaast moet de implementatie van de Europese Meststoffenverordening ervoor zorgen dat alleen veilige en effectieve meststoffen uit de Europese markt bereiken.


In de Duitse federale Bondsraad zitten vertegenwoordigers namens de verschillende Duitse deelstaten. Nu de Bondsraad de wetswijziging afwijst hebben de federale regering of de Bondsdag de mogelijkheid om een bemiddelingscommissie bijeen te roepen om met de staten over compromissen over de Meststoffenwet te onderhandelen.

Bron: Bundesrat, 05/07/2024
Publicatie: 09-07-2024