NUTRI-KNOW

NUTRI-KNOW is een online forum waar individuen en organisaties die geïnteresseerd zijn in nutriëntenbeheer samen kunnen komen. Hierdoor wordt de uitwisseling van kennis, innovatieve praktijken en oplossingen voor huidige (en nieuwe) uitdagingen in het veld bevorderd.

Naam project: NUTRI-KNOW
Omschrijving:
NUTRI-KNOW is een praktijkgemeenschap waarin individuen en organisaties samen kunnen komen om informatie over nutriëntenbeheer uit te wisselen. Praktijkmensen en professionals uit het veld kunnen een account aanmaken om vragen te stellen, ervaringen te delen of door de kennisbank te bladeren. NUTRI-KNOW wil een platform en een thematisch netwerk creëren voor het verzamelen, verstrekken en uitwisselen van informatie over de landbouw. Op deze manier kunnen belanghebbenden verbonden worden, kennisstromen versterkt worden en kennis verspreid worden.


(Bron: NUTRI-KNOW)

Het platform is onderverdeeld in verschillende thema’s, namelijk veehouderij, opslagsystemen, mestproductie, bewerkingstechnieken, transport en aanwending. De informatie zal beschikbaar zijn in het Nederlands, Engels, Spaans, Catalaans en Italiaans. Het Nederlandstalige forum is te vinden via deze link.

Consortium:  Elf organisaties uit zes verschillende landen (Ierland, Denemarken, Spanje, België, Duitsland, Italië)
Financier: Europese Unie
Europees/nationaal/regionaal: Europees HORIZON-project
Website: Meer informatie over dit project is te vinden op de website van NUTRI-KNOW.

NUTRI-KNOW
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: NUTRI-KNOW
Publicatie: 02-07-2024