Verwerkte mest toegestaan als grondstof voor CE-meststoffen

Met ingang van 2 juli 2024 kan verwerkte dierlijke mest, onder voorwaarden, gebruikt worden voor de productie van CE-gecertificeerde meststoffen.
De Europese Commissie heeft regels gepubliceerd die het gebruik regelen van verwerkte mest als grondstof (in CMC10) voor de productie van CE-meststoffen. Aan het gebruik van verwerkte mest binnen CMC10 worden o.a. de volgende voorwaarden verbonden:
 • Het betreft verwerkte mest en verwerkte insectenmest die gehygieniseerd is in een erkende inrichting door verhitting van 70 graden gedurende minimaal 60 minuten. Alternatieve tijd-temperatuur behandeling zijn niet toegestaan.
 • De verwerkte mest moet een behandeling hebben ondergaan die het vrijmaakt van onkruidzaken en plantpropagulen. Dit kan o.a. door de mest onder druk te pelletiseren tot een mestkorrel.
 • De verwerkte mest mag niet meer dan 6 mg/kg droge stof aan bepaalde poly aromatische koolwaterstoffen (PAK-16) bevatten.
 • De verwerkte mest moet tijdens opslag beschermd worden tegen neerslag en direct zonlicht.
 • Het etiket van de CE-meststof waarin de verwerkte mest is gebruikt moet o.a. het volgende vermelden:
  • Informatie over de mogelijke effecten op de luchtkwaliteit door de uitstoot van ammoniak
  • Informatie over de mogelijke effecten van aminopyralide en clopyralid, tenzij de verwerkte mest niet meer dan 50 μg/kg droge stof bevat.
  • Het totale gehalte aan van de verwerkte mest afkomstige stikstof 
De CE-certificering van meststoffen maakt vrij handelsverkeer van CE-meststoffen mogelijk binnen de Europese Unie. De voorwaarden voor de productie en certificering van deze CE-meststoffen zijn vastgelegd in de Bemestingsproductenverordening EU/2019/1009. De genoemde recente publicatie van de gedelegeerde verordening (EU/2024/1682) leidt tot een wijziging van de Bemestingsproductenverordening.

Op maandag 1 juli 10:00-11:30 uur organiseert de certificerende instantie CerTrust een webinar over dit onderwerp. Meer informatie en aanmelding via deze link.
Verwerkte mest toegestaan als grondstof voor CE-meststoffen
Auteur: Rembert van Noort
Bron: Europese Commissie
Publicatie: 28-06-2024

Bijlages downloaden

OJ_L_202401682_NL_TXT.pdf