Terugkijken webinar 'Welke invloeden hebben nieuwe stalsystemen op de eigenschappen, emissies en waarde van mest?'

Het onderzoeksproject BSMO (Betere stal, betere mest, betere oogst) organiseerde op 24 mei een webinar over de invloeden van nieuwe stalsystemen op de eigenschappen, emissies en waarde van mest. Het webinar duurde een uur en is terug te kijken.
Tijdens het webinar werden drie presentaties gegeven door onderzoekers van Wageningen Research. De eerste presentatie werd gegeven door Nico verdoes. Hij vertelde over het effect van snelle mestverwijdering uit stallen op broeikasgas- en ammoniakemissie en organische stofafbraak in mest. Het onderzoek richt zich op de emissies uit mest die vrijkomen in de eerste 70 uur na uitscheiding. Het rapport van dit ondezoek zal binnenkort gepubliceerd worden. In de tweede presentatie gaf Harm Smit uitleg over mestproducten uit innovatieve stalsystemen. Wim van Dijk was als laatste aan het woord. Hij gaf anwoord op de vraag: 'Hoe presteren nieuwe mestproducten bij bemesting van gewassen?'. Daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen. Jan Roefs van NCM was de gastheer tijdens het webinar. De sheets zijn toegevoegd in de bijlage.