Verlaging subsidie vanwege invoer niet-zuivere biomassa in biovergister

Het bedrijf Corporate Real Estate Netherlands (CREN) het voormalige BELA Biogas heeft ruim 17 miljoen euro subsidie gekregen voor de opwekking van duurzame energie over de jaren 2014-2017. Van die subsidie werd door de minister ruim 2 miljoen euro teruggevorderd, omdat niet-zuivere biomassa is ingevoerd in de biovergistingsinstallatie waarmee de elektriciteitsproductie-installatie van brandstof werd voorzien. 

CREN had voor de verkrijging van de subsidie gemeld dat er zuivere biomassa zou zijn ingevoerd in de vergister. Het bedrijf vindt dat het volgens de regels niet verplicht was om de invoer te bemonsteren omdat het om een vergister ging. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven geeft CREN daarin geen gelijk. Uit de regelgeving volgt niet dat bemonstering bij vergisting niet verplicht is. De al verleende subsidie wordt daarom gedeeltelijk teruggevorderd.


De uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de eindrechter in deze zaak.

Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven, 14/05/2024
Publicatie: 14-05-2024