In 2023 werden 327 aanvragen SDE++ ingediend voor biogasinstallaties

Op dit moment zijn er met Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) en de voorgangers SDE en SDE+ in totaal 112 mestvergisters en co-vergisters gerealiseerd in de periode 2013 tot 2022. In 2023 zijn 327 subsidie-aanvragen ingediend voor biogasinstallaties. Dat betreffen vooral monovergisters. Het is nog niet duidelijk hoeveel daarvan worden gerealiseerd.

De stijgende populariteit komt door een combinatie van factoren die een investering aantrekkelijker hebben gemaakt. De gegarandeerde opbrengst bij de levering van groene stroom of groen gas ligt hoger. Daarnaast resulteert het vergisten van mest in een verlaging van de methaanuitstoot. Er zijn zuivelondernemingen die dat belonen via met een hogere melkprijs. Daarnaast kan mestvergisting gecombineerd worden met technieken die ook de emissie van ammoniak verlagen.

Bron: Nieuwe Oogst, 11/05/2024
Publicatie: 13-05-2024