Minder mest naar mais voor meer drijfmest op gras

Mais telen is goed mogelijk met een bemesting van 30 tot 35 m3 drijfmest per hectare, in combinatie met 30 tot 35 kilo stikstof per hectare uit kunstmest in de rij en de nalevering van stikstof uit het vanggewas. Door deze beperkte mestgift op maïs blijft er meer stikstof uit mest beschikbaar voor grasland. Het gaat om circa 10 kilo werkzame stikstof per hectare  bij een gras-mais verhouding van 80:20.

Het basis bemestingsadvies voor mais gaat uit van 180 kilo werkzame stikstof per hectare voor situaties waarbij in het verleden royaal werd bemest. Bij giften boven de 100 kilo stikstof per hectare is de reactie van het gewas  op de extra stikstofbemesting beperkt. Een verlaging van de bemesting naar 140 kilo stikstof per hectare kost ongeveer 2% opbrengst. De CBGV heeft  enkele jaren geleden een aangescherpt advies ontwikkeld met als uitgangspunt 140 kilo werkzame stikstof per hectare.


Voor de stikstofbemesting van mais is naast de bemesting met dierlijke mest en de nalevering uit het vanggewas, een aanvulling met stikstof via kunstmest nodig. Bij voorkeur gebeurt deze bemesting in de rij omdat dit 1,25 keer zo effectief is als breedwerpig. Een vuistregel die bij een geslaagd vanggewas dat per hectare 30 kilo stikstof levert, is 30 m3 mest per hectare en 30 kilo stikstof in de rij. Wordt het vanggewas geoogst, dan is het advies om 60 kilo stikstof in de rij te bemesten.

Bron: Verantwoorde Veehouderij, 16/04/2024
Publicatie: 16-04-2024