Minister Adema werkt aan langdurige stoppersregeling voor veehouderij

Minister Adema van LNV werkt aan een nieuwe 'brede' regeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf. Dat bevestigen Haagse bronnen. Het gaat om een langdurige regeling die drie of vier keer per jaar wordt opengesteld en waar boeren die willen stoppen, vrijwillig op kunnen intekenen. Met het voorstel zijn miljarden euro's gemoeid. Het idee is om met het pakket een koude sanering van de veehouderijsector te voorkomen.

In Nederland moet de Europese derogatie die ruimte biedt om meer dierlijke mest uit te te rijden dan de standaard Europese norm van 170 kilo stikstof per hectare richting 2026 worden afgebouwd. Daardoor groeit het overschot aan mest voor veel bedrijven en stijgen de kosten voor de afzet van mest sterk.


Daarnaast wil de minister werken aan verlaging van de veebezetting. De bedoeling is dat de Nederlandse veestapel versneld krimpt waardoor de waterkwaliteit verbetert en de emissie van ammoniak zal afnemen. Adema heeft zijn plannen nog niet klaar. Zo zal de 'beëindigingsregeling' de goedkeuring van de Europese Commissie moeten krijgen. Er mag geen ongeoorloofde staatssteun plaatsvinden.

Bron: De Telegraaf, 03/04/2024
Publicatie: 03-04-2024