Knelpunt SDE++-subsidie voor collectieve mestvergisting, uw betrokkenheid gevraagd

Er zijn verschillende initiatieven gestart om regionaal en collectief mest te verwerken. Groepen van bijvoorbeeld twintig of veertig boeren willen dan in centrale installaties mest vergisten en de mest verder bewerken, bijvoorbeeld door ammoniak uit het digestaat te strippen. De ammoniakarme meststoffen gaan dan retour naar de veehouderijbedrijven. Een knelpunt is de relatief lage SDE-subsidie. NCM werd benaderd door een aantal initiatieven die hierdoor mogelijk niet van start kunnen gaan. We kregen het verzoek van hen om met anderen in contact te worden gebracht om dit knelpunt gezamenlijk te gaan bespreken bij de overheid.

Waarom centraal vergisten een optie is?
Met het collectief vergisten en verder verwerken van mest worden belangrijke maatschappelijke doelen bereikt, zoals:

  • Minder ammoniakemissie uit de stal, de mestopslag en bij mestaanwending;
  • Minder methaan emissie uit de mestopslag;
  • Omzetten van biogas in groengas wordt financieel haalbaar;
  • Lagere kosten en lager energieverbruik van het verwerkingsproces;
  • Productie van circulaire meststoffen en daarmee CO2-reductie en beperking van N2O emissie;
  • Betere stikstofbenutting van de meststoffen en daardoor een betere waterkwaliteit;
  • In deze vorm kunnen ook kleinere veehouders deelnemen en hun mest verwerken;
  • De initiatieven bevorderen de circulaire veehouderij, ondersteunen milieu en natuur en leveren duurzame energie.

Knelpunt bij SDE
Als een reactie op een adviesvraag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een rapport gepubliceerd over de basisbedragen van de SDE++ in 2024. Hierin staat beschreven dat tijdens de consulatie uitvraag is gedaan naar de coöperatieve samenwerking waarbij meerdere kleinschalige boerderijen hun mest centraal samenbrengen voor energieopwekking. Hierop is één reactie gekomen. De bestaande animo voor collectieve mestvergisting lijkt bij het ministerie dus onbekend of ondergewaardeerd te zijn.  Op dit moment is er dan ook geen SDE++-categorie beschikbaar voor dit type installaties. Met name bij mest van grondgebonden veehouders, waar anders de mest gewoon op de boerderij zou blijven, kan dit leiden tot een economisch knelpunt.

NCM werd benaderd door o.a. initiatieven uit Friesland en Zeeland. Deze initiatiefnemers zouden graag in contact komen met groepen van veehouders of andere ondernemers die tegen hetzelfde aan zouden kunnen lopen.

Als u hiermee in contact wil komen kunt u een mail sturen naar info@mestverwaarding.nl.
Knelpunt SDE++-subsidie voor collectieve mestvergisting, uw betrokkenheid gevraagd
Auteur: Nicky Kamminga
Publicatie: 29-03-2024