Verslag en presentaties symposium ''Versnellingsaanpak voor een Emissiearme Veehouderij' 18 januari

Op 18 januari heeft NCM 's ochtends en de 'Versnellingsaanpak voor een Emissiearme Veehouderij' (samenwerkende provincies, LNV en veehouderijsectoren) een symposium georganiseerd. Het verslag van het middagprogramma en de presentaties die daar zijn gegeven zijn nu beschikbaar.
De presentaties van het NCM-symposium hebben we al eerder gedeeld. Deze vindt u op onze website onder het kopje  'Presentatie'.

Tijdens het middagprogramma werd een aantal belangrijke onderwerpen behandeld:
  • Voorgang van de 'Versnellingsagenda emissies, stallen en mest', samenwerking provincies (voorheen de zandprovincies, nu alle twaalf provincies), LNV en de veehouderijsectoren, en van het landelijke regieorgaan 'Versnellen innovatie emissiereductie veehouderij'.
  • De route naar doelvoorschriften voor vergunningen in de veehouderij (o.b.v. data en sensoren)
  • Integrale aanpak via monomestvergisting, stikstof strippen en de combinatie met stalsystemen
  • Bemesten in Balans', waar een oplossingsrichting gezocht wordt voor een doelgericht mestbeleid (waterkwaliteit)
  • Innovatie m.b.t. mest en de de veehouderij op langere termijn, een update van het Innovatie Netwerk Landbouw 
  • De mogelijkheden van de Omgevingswet in relati tot innovatie in de landbouw
Het verslag is hier bijgevoegd. De presentaties zijn te vinden op de website van het Innovatie Netwerk Landbouw.

Verslag en presentaties symposium ''Versnellingsaanpak voor een Emissiearme Veehouderij' 18 januari
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 15-03-2024