NOVAFERT

Het Europese project Novafert heeft als doel de productie en het gebruik van hernieuwbare meststoffen te bevorderen, door enerzijds informatie bij elkaar te brengen voor efficiënt en veilig gebruik ervan, en anderzijds richtlijnen op te stellen voor technieken voor productie, opslag, distributie en gebruik. Men onderzoekt zowel producten uit mest en digestaat als andere nutriëntenstromen.

Hiermee levert het project een bijdrage aan de toepassing van de Europese meststoffenverordening (FPR). Deze verordening bevordert de Europese vrijhandel voor en het gebruik van circulaire meststoffen. Voor een soepele introductie is het nodig dat er inzicht is en dat er kennis wordt ontwikkeld en gedeeld over technieken, producten en werking van de nieuwe meststoffen.

Hiervoor ontwikkelt het project o.a. een atlas met pilotprojecten in zeven Europese regio's, en een database met technieken die beoordeeld worden op TRL, economie, geproduceerde producten en relevante wetgeving. Naast deze databases worden richtlijnen ontwikkeld om nieuwe waardeketens (techniek-productcombinaties) eenduidig te kunnen beoordelen en zal men advies geven voor beleidsmakers en anderen hoe het gebruik van circulaire meststoffen in verschillende Europese regio's kan worden bevorderd.Het project heeft partners uit België, Polen, Kroatië, Spanje, Ierland en Finland
Budget: €2 miljoen
Looptijd 1-9-2022 tot 31-8-2025
Penvoerder is Universiteit Gent. Contact: Nimisha.Edayilam@ugent.be (projectcoördinator)

Website: https://www.novafert.eu/

 

NOVAFERT
Auteur: Jan Roefs
Bron: Novafert
Publicatie: 15-03-2024