'Monovergister op varkensbedrijf rendeert het best bij zo vers mogelijke mest'

Een varkenshouder die wil investeren in monomestvergisting, staat voor de uitdaging aan om ook te zorgen voor dagverse mest in de vergister. Wanneer de mest een maand in de opslag bewaard blijft, neemt het biogas-potentieel met ongeveer 30% af. Bij nieuwbouw levert het integreren van mestvergisting in de initiële bouwplannen van een stal aanzienlijke voordelen op. Bij bestaande stallen is het vaak nodig om aanpassingen te doen met het oog op het rendement van de vergister.

Voor monomestvergisting in de varkenshouderij is zo vers mogelijke mest gewenst en dit is bij bestaande stallen niet eenvoudig te realiseren. Een optie voor bestaande stallen met een rioolsysteem is om deze uit te rusten met schuine wanden in de afdeling. De mesthoeveelheid loopt dan sneller op waardoor de afsluiters naar de vergister geopend worden.


Mestvergisten voor varkenshouders met bestaande stallen kan toch een interessante optie zijn, stelt DLV Advies. Voor varkenshouders met meer dan 1700 vleesvarkens of 800 zeugen is het de moeite waard om met een quickscan te onderzoeken welke mogelijkheden monomestvergisting en het eventueel opwaarderen van het biogas naar groen gas biedt.


Voor de zeugenhouderij kan het gebruik van warmtekrachtkoppeling voor het biogas een interessante optie zijn om te besparen op stookkosten. Een bedrijf met nieuwbouwplannen kan bij het ontwerp meteen rekening gehouden worden met het leveren van zo vers mogelijke mest. Er kan ook worden gedacht aan samenwerking met andere varkenshouders of melkveehouders.


Een bedrijf dat de haalbaarheid van een mestvergister op het bedrijf verder wil onderzoeken, moet er rekening mee houden dat het niet mogelijk is om zonder een verleende omgevingsvergunning SDE++ subsidie aan te vragen. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de SDE++ -regeling voor 2024 wordt opengesteld.

Bron: DLV Advies, 27/02/2024
Publicatie: 27-02-2024