Groen Gas Goor zoekt emissierechten voor natuurvergunning

Het bedrijf Groen Gas Goor dat in een covergistingsinstallatie exploiteert en het biogas opwerkt tot groen gas beschikt niet over een geldige vergunning binnen de Wet natuurbescherming. De onderneming maakte in het verleden gebruik van bepalingen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waardoor met een melding van de activiteiten kon worden volstaan. Na de uitspraak van de Raad van State in 2019 is de onderneming alsnog vergunningplichtig geworden. Het bedrijf poogt nu emissierechten aan te kopen om via extern salderen een basis te creëren voor de aanvraag van geldige vergunning.

Groen Gas Goor kocht al voor 176 kilo aan emissierechten van een veehouderijbedrijf uit Enschede dat is gestopt. De provincie Overijssel heeft toestemming gegeven voor de transactie. Door het stoppen van het veehouderijbedrijf in Enschede neemt de depositie op het Natura 2000-gebied Witte Veen, nabij Haaksbergen af. De vraag is echter of door het verplaatsen van de emissie van Enschede naar Goor, effect heeft op de depositie in andere gebieden. Dat moet de provincie nog beoordelen.


Groen Gas Goor is onderdeel van Ellomay Capital, een in Israël gevestigd beursgenoteerd bedrijf, dat hernieuwbare energie- en energieprojecten ontwikkeld in Europa en Israël. In Nederland behoren ook Groen Gas Oude-Tonge en Groen Gas Gelderland in Bemmel tot de ondernemingengroep.

Bron: Tubantia, 22/02/2024
Publicatie: 26-02-2024