Gemeenteraad van Losser wil boeren helpen met biogas

Met een aangenomen motie wil de gemeenteraad van Losser proberen middels mestvergisters agrariërs aan een extra inkomensmogelijkheden helpen. Bijkomend voordeel van biogas- of groen gasproductie is dat het een duurzaam alternatief voor aardgas vormt en de druk op het elektriciteitsnet kan helpen verminderen.

Via de motie roept de gemeenteraad het college op in het tweede kwartaal van 2024 een bijeenkomst te organiseren om te inventariseren of er voldoende animo is onder de agrarische ondernemers om biogas groen gas te gaan opwekken op boerderijschaal of via een collectief.  Daarnaast wordt het college gevraagd om in gesprek te gaan met ondernemers van industrieterreinen De Pol en De Esch over de behoefte naar het gebruik van groen gas.

Bron: 1Twente, 12/02/2024
Publicatie: 12-02-2024