VTTI verwacht centrale in Tilburg deze zomer in gebruik te nemen

De cascobouw van de biomassacentrale van VTTI Bio-Energy Tilburg is voor een groot deel gereed. Het bedrijf verwacht de centrale in de loop van de zomer van dit jaar in gebruik te kunnen nemen. In Tilburg zullen op jaarbasis 325.000 ton mest en co-producten worden vergist. 

De installatie bestaat uit vier hoofdvergistingstanks, na-vergisters en buffertanks voor het digestaat. Het digestaat wordt gescheiden en bewerkt, waarbij er als eindproducten mestkorrels en gezuiverd water ontstaan. Het biogas wordt deels opgewerkt tot groen gas en deels benut voor de productie van elektriciteit en warmte. De diverse processen gebeuren inpandig.


Van de aangevoerde biomassa is aanvankelijk 90% mest. Voor de helft van het volume zijn contracten gesloten voor een periode van 10 jaar. Daarbij is het poorttarief 16 euro per ton. De andere helft van het mestvolume wordt op basis van kortlopende contracten via intermediairs aangevoerd. VTTI verwacht uit het digestaat een mestkorrel met ongeveer 4% stikstof en kali, en 5% fosfaat per te produceren, die geëxporteerd zal worden.

Bron: Boerderij, 05/02/2024
Publicatie: 09-02-2024