Tweede Kamer wil bufferstroken van maximaal 100 meter

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag 6 februari een motie van CDA, BBB en SGP gesteund waarin de regering wordt gevraagd om rondom Natura 2000-gebieden een derogatievrije bufferzone van 100 meter te hanteren in plaats van 250 meter zoals nu wordt voorgesteld. 

De indieners van de motie wijzen er op dat 2.032 bedrijven die grond in gebruik hebben in een zone van 250 meter rond Natura 2000-gebieden daar hard door worden geraakt. Ze wijzen tevens op een grafiek van het RIVM waarop af te lezen dat de grootste piek van de depositie van ammoniak en stikstofoxiden op 25 meter van de bron is, waarna het sterk afneemt en na 100 meter is afgevlakt.

Bron: Tweede Kamer, 06/02/2024
Publicatie: 09-02-2024