Pleidooi voor derogatie voor bedrijven met alleen blijvend grasland

De Tweede Kamer vraagt de regering de mogelijkheid van een derogatie voor bedrijven met alleen blijvend grasland op korte termijn voor te leggen aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet en, afhankelijk van de uitkomst en het Europese speelveld, daarna aan de Europese Commissie. Dinsdag 6 februari steunde een meerderheid in het parlement een motie van de SGP met dit verzoek.

De SGP stelt dat een derogatie voor bedrijven met alleen blijvend grasland, dat een hoog organische stofgehalte heeft, niet alleen goed verdedigbaar is wat betreft het voorkomen van uitspoeling van nitraat, maar ook behoud van blijvend grasland met het oog op de biodiversiteit en het klimaat stimuleert.

Bron: Tweede Kamer, 06/02/2024
Publicatie: 09-02-2024