HERMEST: Toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet grondgebonden teelten

Het project HERMEST richt zich op het gebruik van herwonnen meststoffen in de niet-grondgebonden teelten van aardbei, witlof, sierheesters en perkplanten. Er zullen grootschalige experimenten worden uitgevoerd in een serrecomplex om inzicht te krijgen in de technische en economische haalbaarheid op praktijkniveau. Hierbij zullen de reeds theoretisch uitgewerkte optimale bemestingsstrategieën om herwonnen meststoffen maximaal in te zetten worden toegepast en geëvalueerd.

Naam project: HERMEST
Korte omschrijving:

Het doel van dit Vlaamse project HERMEST (Toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet grondgebonden teelten) is om een aanzienlijke kennistoename rond het gebruik van herwonnen meststoffen bij telers van tomaat, aardbei, witlof, perkplantjes en sierheesters te realiseren en direct ook te verspreiden onder de doelgroep. Op een aantal speerpuntbedrijven zal de kennistoename die via het project opgedaan wordt geïmplementeerd worden. Deze bedrijven zullen een katalysator vormen voor de transitie van de volledige sector. In het project wordt ernaar gestreefd om barrières voor het gebruik van herwonnen meststoffen weg te nemen en vraag en aanbod op een duurzame manier af te stemmen.

Consortium: Inagro, VCM & PCS
Financier: VLAIO
Doorlooptijd: 1-12-2023 t/m 30-11-2027
Europees/nationaal/regionaal:
Vlaams project
Website: Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Inagro.

HERMEST: Toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet grondgebonden teelten
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: Inagro & VCM
Publicatie: 29-01-2024