‘Mestafzet raakt klem door extra nutriënten verontreinigde gebieden'

De mestafzet komt verder onder druk nu minister Adema van LNV een groot aantal nieuwe 'nutriënten verontreinigde gebieden' heeft aangewezen. Voor lokaal werkende loonwerkers betekent het omzetverlies door minder bemestingsactiviteiten in de nieuw aangewezen 'nutriënten verontreinigde gebieden' en rondom Natura 2000 gebieden.

Er zijn akkerbouwgebieden aangewezen die traditioneel als afzetgebieden voor dierlijke mest fungeren en in de toekomst minder dierlijke mest kunnen laten aanvoeren. Bovendien is er ook extra veehouderijgebied aangewezen waar extra mest afgevoerd zal moeten worden.


"Bij de uitwerking van de plannen is er geen sprake van een integrale benadering", vindt Dammie van der Poel, voorzitter van de sectie Agrarisch loonwerk van Cumela. "Bij de aanwijzing van de gebieden is met name gekeken naar de waterkwaliteit. Dit beleid zal ingepast worden in de provinciale gebiedsplannen. Agronomische eisen aan de teelt zijn niet meegewogen. Ook is er bijna geen flankerend beleid om de effecten te verminderen, zeker niet voor loonwerkers. "            

Bron: Cumela Nederland, 07/12/2023
Publicatie: 08-12-2023