OM eist boetes tegen bedrijven die papierslib aan co-vergisters leverden

Maandag 13 november stonden vijf bedrijven en één feitelijk leidinggever voor de rechtbank Zwolle. Zij worden onder meer verdacht van het overtreden van de Wet Milieubeheer, omdat zij papierslib leverden aan bedrijven met een co-vergister. Het OM eist voor alle bedrijven boetes tussen de 10.000 euro en 100.000 euro en vordert in totaal een ontnemingsbedrag van bijna 450.000 euro. Het OM eist tegen een feitelijk leidinggever een werkstraf van 120 uur.

In 2020 startte de politie Noord-Nederland een onderzoek na controle van de Friese uitvoeringsdienst 'Milieu en omgeving' FUMO waarbij slibmateriaal werd aangetroffen. Dit bleek papierslib te zijn, afkomstig van een Gelders bedrijf dat zich bezig houdt met inzameling en bewerking van afvalwater uit de papierindustrie. Dit papierslib bevat een zeer hoog kopergehalte. Het is een afvalstof en mag niet op de bodem worden toegepast.


Het bedrijf dat zich van het papierslib wilde ontdoen was volgens het OM op de hoogte van de slechte kwaliteit van het slib, aangezien de gebruikelijke afnemer het slib niet meer wilde en kon verwerken. Daarom is het bedrijf in zee gegaan met een aantal bemiddelende- en transportbedrijven om het slib ergens anders kwijt te kunnen en zo kosten te drukken. Dat heeft ertoe geleid dat er papierslib richting in totaal 11 co-vergistingsbedrijven in Noord-Nederland is gegaan, in de periode van 25 september 2018 tot en met 26 augustus 2019.


Op grond van de meststoffenwetgeving kan papierslib niet gedefinieerd worden als meststof, alleen als afvalstof. Daarom mag het niet in co-vergisters worden gebruikt. Het OM meent dat de feiten zijn gepleegd om kosten te besparen. De bedrijven hebben nauw met elkaar samengewerkt in deze afvalstroom.


Het OM eist voor het bedrijf dat zich ontdeed van de papierslib een geldboete van 100.000 euro en een ontneming 309.100 euro. De andere bemiddelende- of transportbedrijven horen van het OM geëiste boetes van 15.000 euro tot 25.000 euro en ontnemingen tussen de 11.597 euro en 53.067 euro. Voor de feitelijk leidinggever van één van de bemiddelende bedrijven eist het OM een taakstraf van 120 uur.

Bron: Openbaar Ministerie, 13/11/2023
Publicatie: 17-11-2023