Koelen van mest reduceert ammoniakemissie

Het koelen van mest kan in vleesvarkensstallen zorgen voor een lagere ammoniakemissie. Dat zijn de eerste conclusies van een nog lopend onderzoek aan de Duitse Universiteit Hohenheim. Volgens de onderzoekers is de temperatuur van de drijfmest van grote invloed op de vorming van schadelijke gassen. Door de temperatuur van de drijfmest te verlagen tot beneden de 15 graden Celsius worden chemisch-biologische processen in de drijfmest geremd en blijven de emissies lager.

De temperatuur van de drijfmest is te verlagen via het gebruik van koelbuizen. Deze worden bij de bouw van de stal in de vloer van het mestkanaal gelegd. In bestaande stallen kunnen koelelementen worden gebruikt die in de drijfmest in het mestkanaal drijven. Deze zijn eenvoudig achteraf aan te brengen.

Bron: Pigbusiness, 27/09/2023
Publicatie: 29-09-2023