5 oktober Maisdemo te Elsloo

Het experiment gaat verder… Vóór de zomer nam Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking de proef op de som door meerdere maisstroken in te zaaien en te bemesten met verschillende bemestingstechnieken in wisselende doseringen van drijfmest en bijbemesting. Nu de mais bijna rijp is, kunnen deelnemers aan de demo van 5 oktober a.s. met eigen ogen het resultaat zien. Welke methode en mestdosering levert de hoogste maisopbrengst en -kwaliteit op? En wat doet dit met de bodem?

Meer dan alleen mest
Tijdens de demobijeenkomst gaat het niet alleen over maisopbrengst en mestdosering, maar komen ook andere thema’s aan bod. Boeren en loonwerkers die hun GBM-licentie willen verlengen, verdienen punten met het bijwonen van de demo.

Demo-onderdelen:

  1. Bemesting: Welke bemestingsmethode en toepassingstechniek levert de beste gewasopbrengst op?
  2. Bodem en gewas: Effect van toepassingstechniek op bodemprofiel en wortelgroei, uitleg OneSoil.
  3. Groenbemester en onderzaai: Welke groenbemesters zijn geschikt en hoe ondersteunen zij bodem, gewas en/of stikstofbinding?
  4. Spuittechieken: Uitdagingen bij maisteelt in onkruid- en schimmelbestrijding en effecten van toevoegmiddelen.
  5. Demo maisrassen: Uitleg en bekijken van verschillende maisrassen.
  6. Demo woeltechniek: Waar zit een storende laag in het bodemprofiel en hoe kunnen we die oplossen? Demo woeltechniek met diepe en ondieper(re) bewerking.

Praktische informatie en aanmelden
De demo langs de zes onderdelen duurt in totaal 2,5 uur en is zowel ’s morgens om 9.30 uur als ’s middags om 13.30 uur bij te wonen. Deelnemers die hun GBM-licentie willen verlengen betalen € 65,- p.p.. Voor overige geïnteresseerden is deelname gratis. 

Datum: Donderdag 5 oktober
Tijd: Ronde 1: 9.30 – 12.00 uur
        Ronde 2: 13.30 – 16.00 uur
Locatie: Kloosterweg 9, 8424 SH, Elsloo (Friesland)

Meer informatie over het aanmelden is hier te vinden.


Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking toont tijdens de maisdemo op 5 oktober a.s. wat de verschillen in maisopbrengst zijn op de verschillende demostroken.

Initiatiefnemers
Deze demodag is een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z’n Best en NUTRI-CHECK NET. De demo wordt mede mogelijk gemaakt door (een financiële bijdrage vanuit) het LTO Noord Innovatiefonds.

 

5 oktober Maisdemo te Elsloo
Bron: Bemest op z’n Best
Publicatie: 15-09-2023