Wijzigingen Fertigarant

Per 1 oktober wijzigt een aantal voorschriften in Fertigarant, het kwaliteitssysteem voor mestverwerkers die dikke fractie produceren en waarmee een vrijstelling voor de vrachtbemonstering kan worden verkregen.
Meer informatie hierover vindt op de website van Fertigarant:
'Stichting Mestafzetcontrole wijzigt erkenningsvoorwaarden, voorschriften en certificatiecriteria Fertigarant'.
Wijzigingen Fertigarant
Auteur: Jan Roefs
Bron: KIWA Verin
Publicatie: 15-09-2023