Presentaties symposium 'Mest, het bruine goud'

De projectgroep Uitvoeringsagenda Mest van de provincie Noord-Brabant heeft op 22 juni 2023 het symposium 'Mest, het bruine goud' georganiseerd. De bijeenkomst, die plaatsvond in Den Bosch, was interessant voor iedereen die beleidsmatig of in de praktijk bezig is met mest(verwaarding). Tijdens het programma kwamen verschillende ondernemers aan het woord die nu al laten zien welke (winst)kansen er in de praktijk te realiseren zijn op het gebied van het verwaarden van mest. Ook was er aandacht voor de invloeden die mestverwaarding op het milieu heeft.
De presentaties zijn nu online te bekijken.

Presentaties symposium 'Mest, het bruine goud'
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: Landbouw en voedsel Brabant
Publicatie: 08-09-2023