Bodemkrant

Als slotproduct heeft het project PPS Beter Bodembeheer een bodemkrant gelanceerd. In de krant staat onder andere belangrijk nieuws, leuke feitjes en een paar ludieke rubrieken. Allemaal over de bodem natuurlijk.

Er worden verschillende onderwerpen in de krant behandeld, waaronder diverse bodemmaatregelen, bodemverbetering en bemesting, grondbewerking en bodembiologie. Via QR-codes wordt er verwezen naar webpagina’s met meer informatie. De bodemkrant is te vinden in de bijlage.

Bodemkrant
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: PPS Beter Bodembeheer
Publicatie: 25-08-2023