Vier Veld-APK's voor graslandbemesting

Veld-APK’s vormen voor boeren en loonwerkers een handige checklist om samen de bemesting te beoordelen en het gesprek over zorgvuldige bemesting aan te gaan. Het gaat om praktische scorekaarten om in het veld te gebruiken en op meerdere punten de bemesting te scoren. Voor de bemesting van grasland zijn er vier Veld-APK's  ontwikkeld. Voor de bemesting van bouwland zijn ze nog in de maak.

Voor graslandbemesting zijn er de volgende Veld-APK's:Bij een optimale bemesting met dierlijke mest komen de mineralen zo goed mogelijk bij de wortels van het gewas, treedt er zo min mogelijk emissie of uitspoeling van mineralen op en blijft de bodemgesteldheid zo goed mogelijk intact. Zo neemt de gewasopbrengst toe, is minder kunstmest nodig en daalt de ammoniakemissie.

Bron: Verantwoorde Veehouderij, 13/06/2023
Publicatie: 14-06-2023