Onderzoek naar verbetering van GR/GPS bij mesttransport

Minister Adema van LNV wil meewerken aan een onderzoek voor om te verkennen of er nieuwe en betere technieken op de markt zijn voor de borging van mesttransporten, dan het huidige GR/GPS. Hij stelt vast dat er ook meer behoefte bestaat om een routevolgsysteem voor de mesttransporten te hanteren ten behoeve van een efficiëntere en effectievere controle waar de handhavende instantie direct realtime toegang toe heeft. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Bij het vervoer van dierlijke mest is het verplicht om tijdens het vervoer laad- en losmeldingen automatisch vast te leggen en door te geven aan de overheid. Het gaat dan om de datum, het tijdstip en de locatie van het laden en het lossen. Daarvoor moeten transportmiddelen sinds 2006 zijn uitgerust met GR/GPS en apparatuur voor automatische bemonstering van drijfmest bij het laden en lossen. Daarbij wordt een gps-signaal naar de overheid verzonden. Deze technieken zijn niet altijd 'bij de tijd' en er zijn signalen over storingsgevoeligheid van de apparatuur.

Bron: Ministerie van LNV, 31/05/2023
Publicatie: 09-06-2023